Montessorischool De Ontdekking had grote plannen voor twee niet zo heel grote pleinen. De overkoepelende wens was: een natuurlijk plein met veel verschillende plekken waar je van alles kunt beleven en ontdekken. Zodat de buitenruimte de naam van de school eer aan doet.
We hebben geprobeerd zoveel mogelijk van de wensen van de kinderen en het team terug te laten komen in het ontwerp.

En na flink wat fondswerving kon bijna het hele ontwerp ook echt gerealiseerd worden. Met de plannen voor het techniekhuis heeft de school zelfs een prijs gewonnen waardoor ook dat onderdeel in de komende maanden verder ontwikkeld en gerealiseerd kan gaan worden.
Het kale plein is intussen al getransformeerd tot een groene beleeftuin. En wat wordt er al fijn gespeeld!